Džiaugiamės galėdami pasiūlyti kokybiškus produktus

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.foodfromlove.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, mažosios bendrijos „Guova“. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Guova įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

_